"יצירתיות היא אבולוציה תרבותית - המקבילה התרבותית לאבולוציה גנטית"


» בחזרה לרשימת המאמרים


חשיבה המצאתית שיטתית: מחשיבה מסתעפת - לחשיבה מתמקדת


גלגולו של "מוצר" הוראה


הקורס בחשיבה המצאתית שיטתית מציג גישה סדורה לפתרון בעיות. השיטה מטפלת בבעיות טכנולוגיות אשר תהליך החיפוש אחר פתרונן צומח כ"עץ": בשלבי העבודה הראשוניים נעשה שימוש במיומנויות חשיבה פורצת דרך (Nadler, et. al., 1990), כגון פרובוקציות מחשבתיות (סתירות, פרדוכסים, הקצנה, היפוך) Helfman,1991)), וחשיבה לאטרלית (דה בונו, 1995). בהמשך מתבצע לימוד שיטתי של הידע הנחוץ לטיפול בבעיה, באמצעות עקרונות חשיבה הנשלטים על ידי חוקים מוגדרים ומובנים (גולדנברג וחוב', 1999). השיטה מיושמת לפתרון בעיות ולפיתוח מוצרים חדשים.

גולדנברג, וחוב' (1999) המיישמים חשיבה המצאתית שיטתית לפיתוח של מוצרים חדשים, סבורים כי "מידע רלוונטי על אודות מוצרים חדשים טמון במוצרים קיימים. בת הקול של המוצר היא שתורה לנו את הדרך אל רעיונות למוצרים חדשים ומפתיעים" (עמ' 5). אנו מציעים להתייחס למודל ההוראה בקורס חשיבה המצאתית שיטתית כאל "מוצר" ראוי לפיתוח. "בת הקול" של המוצר היא, חוות דעתם של משתתפיו. היא אשר עודדה תהליך חשיבה יצירתי וחיפוש אחר "מוצר" הוראה ההולם את דרישות ה"צרכנים". תהליך החשיבה הניב שינוי של מודל ההוראה, שעיקרו - מעבר מחשיבה מסתעפת,למודל חשיבה ממוקדת. המודל הראשוני פותח ע"י הלפמן, במסגרת תכנית מטמו"ן, והוא מעודד חשיבה מסתעפת. המודל מכיל "עשר דיברות של גמדים" ומזמין את הפותר לוותר זמנית על העולם הפרקטי לטובת גמדים דמיוניים בעלי יכולות על המסוגלים לבצע כל משימה - כיד הדמיון. בשלב המעבר מן המודל למציאות, מעניקים לגמדים תכונות פיסיקליות, ביולוגיות או כימיות ומייחסים לפעילותם תכונות מעולם החומר.

לשמחתנו, תגובת הסטודנטים לבעיות המוצגות בקורס הייתה נלהבת, ואולם - תגובתם לעבודה עם מודל הגמדים הייתה מסויגת: לטענתם המודל סירבל את העבודה, ויישומו במציאות היה מוגבל. הסטודנטים התקשו למצות את היתרונות הויזואליים של המודל.

כפי שמצאו גולדנברג ושות', (1999), קשיי היישום של מודל הגמדים נובע כנראה מריבוי פתרונות אפשריים המקשה על איתור פתרון יחיד בעל ערך.

בקורסים המועברים כעת, נזנח מודל ה"גמדים", לטובת מודל הוראה ממוקד אשר פותח על ידי ד"ר הורביץ וד"ר גולדנברג. מודל זה, כולל שני תנאים מספיקים לפתרון המצאתי ושימוש בארבעה עקרונות חשיבה: איחוד, הכפלה, שבירת סימטרייה וויתור על מרכיב; לאיתור הפתרון. במודל ההוראה הנוכחי, בוצע "איחוד", בין מודל החשיבה המסתעפת, לבין הגישה הממוקדת: בתחילת התכנית חווים הסטודנטים בלבול הנובע מהעדר תבנית שיטתית לפתרון הבעיות. בהמשך - נחשף המודל השיטתי - המבוסס על הבנת מרכיבי הבעיה ודרך ארגונם מחדש למציאת פתרון. בהרצאה יוצגו שני המודלים - המסתעף והממוקד באופן מפורט, יוצגו עבודות סטודנטים אשר התנסו ב "מודל הגמדים" ועבודותיהם של הסטודנטים הלומדים על פי המודל הממוקד. ההבדלים בין גישת ההוראה המסתעפת - לבין הגישה הממוקדת, ינותחו באמצעות דוגמאות.


ביבליוגרפיה:

  • גולדנברג, י., מזורסקי, ד., סולומון, ס. (1999), למה לא חשבתי על זה קודם, אנטומיה של מוצרים מוצלחים, מכון אדיסון.
  • הלפמן, י., (1991), חשיבה המצאתית שיטתית, האוניברסיטה הפתוחה.
  • דה-בונו, א.,( 1995), יצירתיות רצינית, ברנקו וייס.
  • Altshuller, G. S.,( 1984), Creativity as an Exact Science, Gordon & Breach Publishers
  • Goldenberg, J., Mazurski, D., Solomon, S. (1999), Creative Sparks, Science, Vol 285, Sep. 1999, pp.495-495
  • Helfman J., (1991), Analytic Inventive Thinking, chap. 5 in the book "The Inventing Minds”, Oxford Press.
  • Nadler, G. and Hibino S.,( 1990), Breakthrough Thinking, Prima Publishing and Communication» בחזרה לרשימת המאמרים

^ לראש הדף

 
כל הזכויות שמורות לאדווה מרגליות © 2006   •   האתר עוצב ונבנה על ידי Visit LionWays